Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

oddelki in razredniki

RAZREDNIKI IN SORAZREDNIKI 2018/19

Oddelek Razrednik Sorazrednik
1. a Ajda Petrovič Katarina Kovač
1. b Igor Stanko Janja Nagode
1. c + a Nataša Grčar Napast Sava Kosmač
1. d Manca Juvan Hessabi Peter Rombo
1. f Anton Starc Tamara Špelca Nagode
1. g Romi Pokorn Igor Kregar
2. a Boštjan Avguštin Peter Peterka
2. b Ivo Poderžaj Lidija Pirc
2. c Veronika Bartolj Milena Režun
2. d Nataša Košmerl Maja Velkavrh
2. f Peter Peterka Apolonija Simon
2. g Aleksandra Ardalić Nina Šuštaršič Remic
3. a Sandra Žeželj Samo Lapajne
3. b Uroš Hohkravt Vita Žerjal Pavlin
3. c Mateja Cvelbar Veronika Bartolj
3. d Uroš Acman Nika Oblak
3. f Apolonija Simon Damijan Kracina
3. g Tamara Š. Nagode Nina Šuštaršič Remic
4. a Barbara Sluga Saša Vitežnik Jelen
4. b Maja Velkavrh Luka Jančič
4. c Sabina Puc Anton Starc
4. d Betka Pohlin Uroš Acman
4. f Lidija Pirc Irena Sečnik
4. g Tanja Manfreda Karel Plemenitaš