Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

APRIL 2019

2. april ob 10.30 uri – sodelovanje pri pogovoru predsednika republike s taboriščnicami in taboriščniki koncentracijskih taborišč druge svetovne vojne v Predsedniški palači v Ljubljani
4. – 6. april – strokovna ekskurzija Dunaj, 2.d, 3.d in 4.d; spremljevalci: Uroš Acman, Nataša Košmerl, Apolonija Simon, Liljana Lukač. Dijaki 2.d in 4.d, ki ostanejo doma imajo pouk.
9. april ob 19. uri – otvoritev razstave Vonj po kavi, kavarna Nuk, 3.f in 3.g –razred
11. april ob 19. uri – ogled predstave Živalska farma, 4.f in 4.g – razred; spremljevalci: Maša Topole, Ivo Poderžaj, Brigita Peklaj
16. april ob 10.00 – otvoritev razstave Barjanka na Kongresnem trgu, ogled med 15.4. in 15.5. na Krakovskem nasipu; sodelovanje med Krajinskim parkom Barje, BTC in Mestno občino Ljubljana
22. april – velikonočni ponedeljek
23. april ob 15. uri– Kulturni dan (1., 2. in 3. letniki) – oglede predstave v operi »Lepotica in zver« (90 minut)
25. april – skupne govorilne ure – od 17.00 do 18.30
27. aprila–2. maj – prvomajske počitnice

MAJ 2019
3. maj – pouka prosti dan
7. maj – splošna matura – slovenščina: izpitna pola 1 (pouk na Roški)
7. maj – 1. d, 2. d – Oglej, Trst, grad Miramare
6.–10. maja – sestanek oddelčnih učiteljskih zborov (4. letniki)
13. maj ob 13.30 – Kino Dvor projekcija zaključnih nalog 4. d oddelka
16. maj – modna revija
17. maj – zaključevanje ocen za 4. letnike (do 12. ure)
20. -24. maj – kiparska šola v naravi Osilnica (3.f in 3. g)
20. maj ob 14.30 – ocenjevalna konferenca za 4. letnike
21. maj – razdelitev spričeval za 4. letnike
21.–24. maja – priprave na maturo
27. maj – izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letnik)
27.-31. maj – sestanki oddelčnih učiteljskih zborov (1.-3. letniki)
27. maja–7. junija – praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD/PIDP)
29. maj – SM, PM – slovenščina (pouk na Roški)
29. maj – 1. f, 1. g – Koprsko primorje
30. maj – SM – psihologija, sociologija

JUNIJ 2019
1. junij – SM, PM- angleščina
4. junij – SM – likovna teorija (pouk na Roški)
4. junij – Strokovna ekskurzija Dolenjska (2.f, 2.g); Nagode, Pokorn, Starc
5. junij – SM – umetnostna zgodovina
6. junij – SM – nemščina
8. junij – SM, PM- matematika
3.–9. junija – šola v naravi, Piran (2. f, 2. g)
9.–15. junija – šola v naravi – Piran (2. a, 2. d)
11. junij – 2. predmet poklicne mature: umetnostna zgodovina, fotografija
13. junij – zaključevanje ocen (do 12. ure)
– SM – španščina
13. –22. junija – ustni izpiti na splošni in poklicni maturi
14. junij – športni dan
17. junij – doprinos s športno kulturnim dnevom
18. junij – naravoslovni dan
19. junij – ocenjevalna konferenca – ob 13. uri v R1
– kulturni dan (doprinos z ogledom gledališke prestave v pop. urah)
20. junij – dan z razrednikom
21. junij – proslava pred dnevom državnosti in podelitev spričeval
24. junij – obvezno strokovno izobraževanje za učitelje
26. junija–31. avgusta – poletne počitnice
26. junij – sestanek aktivov
27. junij – promocija zdravja na delovnem mestu
28. junij – sestanek vodij aktivov z ravnateljem

JULIJ 2019
1. -5. julij – spomladanski izpitni rok
5. julij – zaključna konferenca ob 13 h
5. julij – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
11. julij – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

AVGUST 2019
16.–21. avgusta – redni izpitni rok
19. avgust – pedagoška konferenca – ob 11. uri v R1
24. avgust – PM, SM – slovenščina
26. avgust – PM, SM – matematika
29. avgust – pedagoška konferenca – ob 10. uri v R1

ŠPORTNI DNEVI
18. ali 19. september 2018 (športno-literarni dan) – celodnevna aktivnost
29. januar 2019 (zimski športni dan)
14. junij 2019 (poletni športni dan)

KULTURNI DAN
6. ali 7. februar 2018 (v popoldanskih urah – celodnevna aktivnost)

PROSLAVI
19. december 2018 – proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
21. junij 2019 – proslava pred dnevom državnosti in podelitev spričeval