Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

Malica bo potekala na dveh lokacijah, s pričetkom v ponedeljek, 4. 9. 2018. Izvajalec malice v Križankah je K-NORMA, na Roški pa SLOREST.

Malicajo lahko tisti dijaki, ki so oddali prijavo. Vsi ostali dijaki se na malico lahko prijavijo  kadarkoli med šolskim letom.

Dijaki uporabljajo prejeta gesla, s katerimi sami izbirajo med petimi različnimi meniji (topli/hladni, osnovni/vegetarijanski) ter se pravočasno odjavljajo od malice. Pravočasna odjava pomeni 1 dan prej do 8.00. V tem primeru se za plačilo upošteva subvencioniran znesek, sicer se plača polna cena malice. Dijaki, ki imajo kakršnekoli diete ali druge posebnosti, to izkažejo z zdravniškim potrdilom in predlaganim jedilnikom. O tem obvestijo organizatorja prehrane.

Dijaki se sami odjavijo od malice v primeru kakršnekoli odsotnosti zaradi bolezni in ob drugih individualnih posebnostih. Odjavo za čas šolskih počitnic, praznikov, dejavnosti in aktivnosti, ki jih organizira šola, ekskurzij, kadar je udeležena večina dijakov razreda, uredi organizator.

Dijaki naj z geslom in kodo ter ključkom (uporabljajo ga le na Roški) skrbno ravnajo, saj sami odgovarjajo za mesečni znesek na položnici.

Čas malice :
Križanke: po 3. šolski uri, od 1.10 do 10.50 (v razredu)
Roška:  po 3. šolski uri, od 10.10 do 10.50 (jedilnica)

Cena malice znaša 2,42 evrov. Plačilo je po položnici, ki jo vsak mesec po 10. prejmejo za pretekli mesec. Zneske dijaki in starši mesečno preverite. Reklamacije ter pojasnila zneskov položnic se upoštevajo do konca tekočega meseca za mesec izdane položnice. Prosim, podajte jih organizatorju prehrane v pisni obliki po

e-pošta: karmen.klobasa@ssof.si

Subvencije: Oddaja vlog za subvencijo malice ni potrebna, ker jih v CEUVIZ-u pridobi organizator prehrane.

NAVODILA O DELOVANJU SISTEMA V KRIŽANKAH IN NA ROŠKI

KRIŽANKE
Izvajalec: K-NORMA, d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
Spletni naslov: www.kroky.si (program Lakotnik)
Vsi dijaki prejmete gesla. Ne potrebujete ključkov. V primeru težav se čim prej obrnite na kontaktno osebo v razdelilnici. Vsaka malica je označena z imenom in priimkom dijaka ter vrsto menija.

ROŠKA
Izvajalec: SLOREST, d. o. o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Spletni naslov: www.eAsistent.com
Vsi dijaki 1. letnikov v kuhinji na Roški prevzamete ključek za malico (kavcija znaša 5 evrov). Dijaki lahko to uredite vsak dan od 9.00 do 12.00. Če boste ključek izgubili, novega lahko prevzamete pri organizatorju prehrane.

Karmen Klobasa, organizatorka prehrane

obrazec ssof-odjava-od-solske-prehrane_2016_17-1 skupina_za_prehrano_nacrt_2017,18 ssof_pravilnik o prehrani_2017_2018 ssof-Prijava-na-prehrano-dijaki_2017-18-w1