Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

PROJEKTI

Predstavljajo se dijaki različnih generacij z izbranimi projekti.

Mentorja: Uroš Acman in Nataša Košmerl